Simge Telman – “2019’DA E-Ticarette Büyümeye Devam”

Simge Telman – “2019’DA E-Ticarette Büyümeye Devam”

Demsa Group bünyesindeki Harvey Nichols, Brandroom ve Galeries Lafayette Genel Müdürü Simge Telman, e-ticarette: Brandroom.com.tr ile yakaladıkları başarıyı anlattı. E-ticaretteki büyümenin 2019 yılında süreceğinin de altını çizdi.

2018 yılı internet sektörü açısından nasıl geçti?

İnternet ekonomisi özellikle herkesin bildiği gibi genç nüfusun etkinliği ve yüksek internet kullanım hacmiyle birlikte geleceğin en büyük pazarlarından biri haline geliyor. Yapılan bir çok araştırmada Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle benzer sonuçlara sahip çıkması ve trendlerin çokyakından takip edilmesi pazar payının büyümesine katkı sağlıyor. 2018 özellikle hem politik hem de ekonomikolarak bir çok zorluğu beraberinde getirdi. İnternet penetrasyonunun artışı e-ticaret pazarının yükselmesine katkıda bulunmakta. Özellikle e-ticaretin sıkı rekabet ortamında gösterdiği başarılı faaliyetler, küresel pazarları hedefleyen şirketlerin de yurtdışı piyasalarda da faaliyet göstermesi için büyük bir zemin oluşturdu.

 

Sektörde büyümeyi tetikleyici unsurlarnelerolacak? 2019 büyüme öngörüleriniz nedir?

Gelişmekte olan ülkelerdeki artan genç nüfus ve e-ticaret penetrasyonu bizim gibi ülkeleri önemli pazarlar haline getiriyor. E-ticaretin son yıllardaki yükselişi tüketicilerin hayatını ve satın alma davranışlarını büyük oranda değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Hala online alışverişle tanışmayan büyük bir kitle var. Rakamlara baktığımızda e-ticaretin perakendedeki toplam payı yüzde 4 civarında hala. Dünyada bu oran yüzde 10’larda. Bu da gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıl e-ticaretteki büyüme beklentisi yüzde 12 ile global büyüme beklentisinin üzerinde. 2019 için de ise yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme olacağını öngörüyorum. Büyümeyi özellikle tetikleyici unsurları ise şöyle sıralayabilirim. Yeni nesil ticareti şekillendiren ana unsurlardan biri de mobil olmuştur. E-ticaret işlemlerinin yüzde 40’a yakını mobil cihazlardan yapılmakta. Akıllı telefonların penetrasyonunun artması mobil ticaretin artışındaki en önemli etkenlerdendir. Ticaret kanalları arasında sınırların kalkması, bir diğer faktör. Kullanıcıların tek kanaldan başlayan alışveriş deneyimi, çoklu kanallar içinde aynı deneyim ve hizmete sahip olmasıyla birlikte beklentilerin üzerinde bir hizmeti sunmakta. Mobilin penetrasyonun artışı omni-channel, yani çoklu kanallara geçişin en önemli tetikleyici unsurlarından biri olmuştur. Sürdürülebilir başarı modeli için klasik perakendecilerin de online ticarete ve dijitalleşmeye hem kültürel hem de yatırımsal katkıların devam etmesi gerekli. Bir çok alanda tüketici deneyimini ve bilgi seviyesini artıran teknoloji trendleri de ticareti yeniden şekillendirmektedir. Sanal müşteri temsilcileri, kişiselleştirilmiş teklifler gibi teknolojik trendler bugünden başlayarak ticaretin yakın geleceğini önemli ölçüde etkileyecektir.

 

2019 İçin kendinize nasıl biryol haritası belirlediniz? Yatırım planlarınız var mı?

2019 yılını özellikle internet yatırımlarımızın daha da hız alacağı bir dönem olarak planladık. Stratejimiz içerisinde mobil odaklılık; mikro kişiselleştirme ve çoklu kanal yapısında en etkin hizmeti sunmak üzerine yola çıkıyoruz.

 

Toplam perakendede e-ticaretin hacmininasıl değerlendiriyorsunuz? Gelişimiiçin neler yapılabilir?

E-ticaretin toplam perakende içindeki hacmi hedeflerimizin üzerinde büyüyor. Önümüzdeki yıl bu payı çift haneli rakamlara çıkarmak hedefimiz. Bu hedefi gerçekleştirmek için 2019’da mobil odaklı projelerimizi önceliklendirmek, online ve offline kanalları birleştirecek çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz. Tüketicinin yolculuğunun nerede başladığı nerede bittiği sektöre ve ürüne göre değişiklikgösterebilirancakfarklı yerlerden beslendiği aşikar. Biz de bu alanları doğru anlayıp, müşterilerimizin her yerde online deneyimi sorunsuz yaşamasını istiyoruz. Buralarda yapacağımız iyileştirmelerin e-ticaretin büyümesine doğrudan etki edeceğine inanıyoruz.

 

E-ticarette yatırımcı girişleri devam ediyor mu? Yatırımcılar için fırsat ve riskler neler?

Alibaba’nın Trendyol’a yatırım yapması, Amazon’un Türkiye girişini de hesaba katarsak e-ticarete yatırımların artmasını beklediğimiz bir yıl olacak gibi görünüyor 2019. Türkiye e-ticaret penetrasyon oranına da bakıldığında gidilecek çok yolu olan bir ülke konumunda. Bu da birçok fırsatı beraberinde getiriyor.

 

Yeni teknoloji trendleri e-ticareti nasıl etkiliyor?

Teknolojinin gelişmesi e-ticaretin büyümesini doğrudan besliyor. Gelişen teknolojilerile birlikte hayatımızda zaman ve hızın önemi gittikçe artıyor. Son iki yıla baktığımızda 4,5G’ye geçişle birlikte mobilden alışverişlerin oranı hergeçen gün arttı. Araştırmalara göre sitedeki her bir saniyelik açılış hızı satışı yüzde 5 oranında artırıyor. Buna göre şG’ye geçişi konuştuğumuz şu günlerde 2019 ve sonrasında mobilde e-ticaretin büyümesini izlemeye devam edeceğiz. Teknolojinin gelişiminin yarattığı en büyük etkilerden birine 2010’da adı bile anılmayan mobil reklamların bugün ABD’de TV reklamlarının önüne geçmesini de gösterebiliriz. Mobil reklamlarda yaşanan bu gelişmeler yine e-ticareti doğrudan etkilemektedir.

 

Sektörde yaşanan sıkıntılar noktasında neler söylersiniz?

2008 yılından sonra ‘private shopping’ sitelerinin hızla piyasaya girmesi ve internet ekonomisindeki büyümeye sağladığı katkıyla birlikte destek kanallarda yaşanan sıkıntılar büyük bir ivmeyle müşteriye yansıdı ve süreçler aynı hızla evrilmeye ve dönüşmeye başladı. E-ticaret sektörünün gelişimi için internet, lojistik ve ödeme altyapılarının gelişmiş olması çok önemli. Bu noktada Tüsiad’ın da daha önce yayımladığı e-ticaret raporundaki gelişmeye açıkolan noktalar konusunda aynı fikirdeyim. ‘Fiber altyapı çalışmalarına hız kazandırılarak, kurulum süreçleri kolaylaştırılıp, süreçlerdeki mali yükümlülükler azaltılarak, internet kullanımının düşük olduğu bölgelerde teşviklersaglanarak, belli kesimleriçin internet ve akıllı telefon üzerindeki vergi yükleri hafifletilerek internet altyapısının gelişimi ve kullanımının artması sağlanabilir. E-ticaret değişken talep, binlerce farklı noktaya ve kısa sürelerde teslimat gibi gereksinimleri nedeniyle klasik perakendeden farklı lojistik yetkinliklergerektirmektedir. Klasik perakendecilerin e-ticarete geçişlerinde; talep planlama, stoklama, tedarik, dağıtım, ürün takip vb. süreçlerde gerekli yetkinlikleri anlayıp uygulayabilmeleri çok önemlidir. Teslimat ise tüketicilerin son derece önem verdiği ve satın alma kararlarını etkileyen birsüreçtir. Ücretsiz teslimat, aynı gün teslimat, tüketicilerin kargolarının durumlarını eş zamanlı takip edebilmeleri gibi önemli trendler izlenirken, müşterilere ürünlerinin eksiksiz ve hasarsız ulaştırılması da gerekmektedir. Ödeme altyapısı Türkiye’nin oldukça güçlü olduğu alanlardan biridir. Hem yüksek kart penetrasyonu, hem de yüksek mobil ve internet bankacılığı kullanımı e-ticaretin önemli dinamiklerindendir. Yine de online alışverişte kredi kartı kullanımı konusunda tüketiciler güvenlik kaygısı yaşayabilmektedir. Alternatif ödeme yöntemlerinin ön plana çıkarılması ve bankaların uyguladığı harcama itirazı kurallarının tüketiciye daha net anlatılması ile güven algısının iyileştirilebileceği düşünülmektedir. E-ihracatı desteklemek adına da mevcut ödeme sistemlerinin global ödeme geçitlerine entegrasyonu artırılmalıdır.’

 

 

E-TİCARET ALANINDA DEMSA NELER YAPIYOR? NASIL BÎR YIL GEÇİRDİNİZ? BÜYÜME PLANLARINIZ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Demsa olarakbünyemizde brandroom.com.tr ve mothercare.com.tr olmak üzere iki online platformumuz bulunuyor, www.brandroom. com.tr 700’e yakın markası ile lüks tüketiciyi hedeflerken, anne-çocuk dikeyinde konumlandırılan www. mothercare.com.tr ile ebeveynleri hedeflemekte. Araştırmalara göre Türkiye’deki e-ticaret müşterilerinin en fazla satın alma yaptığı kategori yüzde 59 ile giyim kategorisiymiş. Bizim müşterimiz de online alışverişi seven bir kitle. Bu nedenle heryıl büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. 2019’u da yüzde 60’ın üzerinde büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz.