Yüzünü Saklama!

Yüzünü Saklama!

Galeri Selvin, 11-30 Ekim tarihleri arasında, Melih Püskülcü’nün Yüzler isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Eserlerin hikayesi ise Heidegger’a göre varoluşun temel biçimlerinden yani hal (duygu), anlama ve konuşmadan esinlenerek yaratılıyor.

Bu üçü içinde hal ya da duyguyu (stimmung) ele aldığımızda, bir varlık kipi olarak en temel halimizin endişe (kaygı-angst) olduğu ortaya çıkıyor. Bu endişe ya da kaygı, nesnesi belli olmayan türde bir korku olarak da ifade edilebilir. Geleceğin belirsizliğinin insan üzerindeki sürekli etkisi diyebiliriz buna. Sanatçının son yıllarda üzerinde çalıştığı bu insan yüzleri bu türden bir varoluşsal kaygının dışavurumunun izlerini taşıyor.